Η έκφραση είναι - μόνη αυτή - για έναν καλλιτέχνη ο υπέρτατος και μοναδικός τρόπος ζωής.
Ζούμε γιατί εκφραζόμαστε.

"ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ"


Δεν υπάρχει αληθινή ηδονή, εκτός από εκείνη που δίνει η δημιουργικότητα. Είτε φτιάχνει κανείς μολύβια, είτε μπότες, είτε ψωμί, είτε παιδιά. Χωρίς δημιουργία δεν υπάρχει αληθινή ευχαρίστηση.
"ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ"

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΑπό τις 25 Μαΐου 2018 αρχίζει επίσημα η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού και ως General Data Protection Regulation (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. 2016/679, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία εφαρμόζεται από το 1995.
Ο Κανονισμός αυτός περιέχει έξι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συλλέγουν, χειρίζονται ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα.
- Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
- Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
-Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό.
-Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους.
- Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.
-Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.
Ο GDPR εστιάζει στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Ποια είναι αυτά;
Πληροφορίες όπως η εικόνα, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το email, οι τραπεζικοί λογαριασμοί , η τοποθεσία, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός ατόμου.
Στόχος του είναι
Να υποχρεώσει τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοια δεδομένα, να το κάνουν τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων όπως η κλοπή ταυτότητας, ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση και η διαδικτυακή παρενόχληση, μεταξύ άλλων.
Ισχύει
Για όλες τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για οργανισμούς κάθε μεγέθους ανεξαρτήτως κλάδου και αφορά συγκεκριμένα:
-Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, αν η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού εγκατεστημένου στην ΕΕ (ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται η επεξεργασία_
- Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ατόμων που κατοικούν στην ΕΕ από έναν οργανισμό εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ, εφόσον η επεξεργασία σχετίζεται με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτά τα άτομα ή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους.

Πρόστιμα
Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους έως και 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μίας εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ BLOGGERS


Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη στο blog μου.
Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις του blog μου.
Σας ευχαριστώ που ακολουθείτε το blog μου.

Κάνοντας οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες στο blog μου θα υποθέσω ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο, παρακαλώ μην αφήνετε προσωπικά στοιχεία σε αυτό το ιστολόγιο.

Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων της ΕΕ.


Περιεχόμενο ιστολογίου:

Σε αυτό το προσωπικό blog μοιράζομαι τα χειροποίητα έργα μου ή μοιράζομαι μαζί σας φωτογραφίες μου, κείμενα ή ποιήματά μου κλπ.

Επιπρόσθετα, μοιράζομαι links με αναρτήσεις άλλων blog, στις οποίες μοιράζομαι επίσης το χειροποίητα έργα μου, τις φωτογραφίες, τα ποιήματά μου, κλπ.

Είμαι η δημιουργός, η ιδιοκτήτρια και η μοναδική διαχειρίστρια του blog μου.

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του blog είναι δικό μου ή αναφέρω σαφώς την πηγή (π.χ. βίντεο από YouTube).

Δεν κερδίζω χρήματα μέσω του blog μου.

Οι ακόλουθοι του blog μου ή / και οι πληροφορίες των επισκεπτών είναι ασφαλείς. Κανείς δεν μπορεί/δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει, να κατεβάσει, να μοιραστεί, να αντιγράψει ή να πάρει κάτι από αυτό το blog ούτε και να συλλέξει δεδομένα από αυτό το blog.
Ο υπολογιστής μου έχει εγκατεστημένο ενημερωμένο λογισμικό ασφαλείας και το blog μου έχει έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Το blog μου είναι ασφαλές, καθώς είναι εγκατεστημένο στο https

Μοιράζομαι φωτογραφίες των χειροποίητων δημιουργιών μου κλπ (ως ανωτέρω) στους λογαριασμούς κοινωνικών μου μέσων (όλοι οι σύνδεσμοι παρέχονται εδώ στο blog μου) καθώς και συνδέσμους με αναρτήσεις άλλων blog με τα οποία μοιράζομαι τις δημιουργίες μου κλπ.
Δεν διανέμονται άλλα δεδομένα πέραν των δικών μου στους λογαριασμούς μου στα Κοινωνικά Δίκτυα.
Μόνον οι φωτογραφίες των χειροποίητων δημιουργιών μου κλπ και οι σύνδεσμοι με τις αναρτήσεις του blog μου είναι ορατές στους λογαριασμούς μου στα Κοινωνικά Δίκτυα και το περιεχόμενο του blog μου είναι ορατό μόνον σε αυτό το blog.
Οι ακόλουθοι και οι αναγνώστες των λογαριασμών των κοινωνικών μου μέσων πρέπει να επισκεφθούν το blog μου για να δουν και να διαβάσουν το περιεχόμενο.

Το blog μου είναι φιλικό προς τις οικογένειες και φιλικό προς τα παιδιά.
Δεν είμαι υπεύθυνη αν επισκέπτονται ανήλικοι το blog μου.
Κανείς ανήλικος δεν καλείται να αφήσει τα δεδομένα του στο blog μου.
Εάν παρατηρήσω κάποια τέτοια δραστηριότητα στο blog μου, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν αμέσως και μόνιμα δίχως προηγούμενη ενημέρωση του ανηλίκου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο blog μου, καθώς και για περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί στο blog μου πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του εγγράφου.

Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων με αυτό το blog ούτε η διανομή/διάθεση του περιεχομένου αυτού του blog με τρίτους, ούτε υπάρχει η δυνατότητα λήψης, αντιγραφής, κλπ, από οποιοδήποτε άτομο.

Τα δεδομένα σε αυτό το blog παρέχονται μόνο από τους ακόλουθους και τους επισκέπτες του blog, αλλά και από τους εγγεγραμμένους στο newsletter μου.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εδώ στο blog μου μπορούν να διαγραφούν μόνιμα από το ιστολόγιό μου όπως αναφέρεται παρακάτω.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ομαλή λειτουργία αυτού του blog, όπως περιγράφεται παρακάτω.


Για τους Aκόλουθους:

Όσοι ακολουθούν αυτό το blog γνωρίζουν ότι η φωτογραφία τους, η σύνδεση με το προφίλ και το όνομά τους είναι ορατά σε όλους όσους επισκέπτονται αυτό το blog και ότι έχουν δημοσιεύσει τα δικά τους προσωπικά στοιχεία.

Αν δεν θέλετε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως προαναφέρθηκε να είναι ορατά σε όσους επισκέπτονται αυτό το blog, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των Ακόλουθωνs (έτσι δεν θα ακολουθείτε πλέον το blog μου).
Εάν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Blogger ή το Google για να λύσετε αυτά τα προβλήματα.

Όλοι οι ακόλουθοι καλύπτονται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου της Google.


Για εκείνους που αφήνουν σχόλιο:

Αυτοί που αφήνουν σχόλιο σε αυτό το blog το κάνουν γνωρίζοντας ότι το όνομά τους, η σύνδεση με το προφίλ τους ή το blog τους, καθώς και τα σχόλια που αφήνουν, είναι ορατά σε όλους όσους επισκέπτονται αυτό το blog και συνεπώς συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Blogger παρέχει σε όλους τους χρήστες την επιλογή να διαγράψουν τα σχόλια που αφήνουν σε οποιοδήποτε blog.
Εάν θέλετε να διαγράψετε τα δημοσιευμένα σχόλια από το blog μου, μπορείτε να το κάνετε.
Εάν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Blogger ή το Google για να λύσετε αυτά τα προβλήματα.

Τα ενοχλητικά, βίαια, προσβλητικά ή διαφημιστικά σχόλια θα διαγραφούν άμεσα από το blog μου.

Όλοι όσοι αφήνουν σχόλιο καλύπτονται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου της Google.


Cookies:

Ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε ιστοτόπους / blogs δίχως να εισάγετε εκ νέου κάθε φορά το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, για να μετρήσει επισκέψεις στο λογαριασμό και να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης ιστού.
Οδηγίες γι’ αυτό μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες του συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης.
Η αποδοχή ενός cookie δεν μου παρέχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ούτε προσωπικές πληροφορίες για εσάς.


Αρχεία καταγραφής:

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, μια επίσκεψη στο blog μου θα δημιουργήσει αυτόματα ένα αρχείο καταγραφής που διατηρείται με ασφάλεια στους διακομιστές της Google. Οι πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν: διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), είδη προγραμμάτων περιήγησης, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), αποτύπωση ημερομηνίας και ώρας, σελίδες αναφοράς και εξόδου, αριθμό κλικ.

Όλες αυτές οι πληροφορίες δεν συνδέονται με ο,τιδήποτε είναι προσωπικά αναγνωρίσιμο.


Αυτή η πολιτική απορρήτου δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2018, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΊΔΙ........
Πορευτήκαμε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, στις χαρές και στις λύπες, σε δρόμους εύκολους μα και σε ανηφορικά μονοπάτια. Πριν από τρεις ακριβώς μήνες χωρίς καν να το καταλάβεις ο δρόμος σου έγινε Γολγοθάς, για πρώτη φορά έσβησε το χαμόγελο από τα χείλη σου. Πιαστήκαμε από το χέρι και προχωρήσαμε μαζί... ξέρω δεν πονούσα όπως εσύ, όμως πονούσα πολύ γιατί από την αρχή ήξερα πως δεν μπορώ να σου προσφέρω τίποτα, δεν μπορούσα να απαλύνω τον πόνο σου, μόνο να σου κρατώ το χέρι μπορούσα και να σου δίνω δύναμη, δεν ξέρω αν τα κατάφερα... όμως προσπάθησα. Εχθές αποφάσισες να φύγεις για το μεγάλο ταξίδι.... έμεινα πίσω να σου κουνώ το μαντίλι του αποχαιρετισμού με δάκρυα στα μάτια, όμως σου το ορκίζομαι θα είμαι δυνατή, θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου το χαμόγελο σου φυλαχτό για να συνεχίσω γιατί η για μένα η ανηφόρα συνεχίζεται.
"Καλό Ταξίδι" αγόρι μου, εκεί που πας δεν θα είσαι μόνος, υπάρχουν διάπλατες αγκαλιές έτοιμες να σε δεχτούν........


Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Η κότα έκανε το αυγό... ή το αυγό την κότα???

Είναι ένα ερώτημα που έχει προβληματίσει την ανθρωπότητα ήδη από τα χρόνια των αρχαίων Ελλήνων μέχρι τον 21ο αιώνα,  ένα τυχαίο γεγονός όμως ήρθε και έδωσε την λύση του προβλήματος!!!!  
Ναι καλά διαβάσατε, το πρόβλημα λύθηκε.....
Το αυγό, και όχι ένα τυχαίο αυγό, αλλά το πήλινο αυγό της Λυδίας στην μεταφορά του τσακίστηκε....   παρ το εσύ μου λέει η Λυδία σίγουρα κάτι θα το κάνεις...

Έκανα την δύσκολη, αλλά τελικά υπέκυψα στον πειρασμό και να το αυγό, βρέθηκε στο εργαστήρι....  


τρίφτηκε, στοκαρίστηκε, παντρεύτηκε με τον πηλό και το μυστήριο τόσον αιώνων λύθηκε....  Το αυγό έκανε την κότα!!!! 


 Μια κότα στρουμπουλή έτοιμη να φιλοξενήσει στην κοιλίτσα της.... αυγουλάκια σοκολατένια  ή κουλουράκια!!!!

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

10 Χρόνια "Πρωτοβουλία για το Παιδί"

Πέρασαν 10 χρόνια από την ημέρα που μια ομάδα ευαίσθητων ανθρώπων κάνει σκοπό ζωής της την διάσωση εγκαταλελειμμένων, κακοποιημένων, βαριά παραμελημένων και ορφανών παιδιών..... Πέρασαν 10 χρόνια από την γέννηση του οργανισμού "Πρωτοβουλία για το Παιδί"Βέροια


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

'Ετοιμοι για αναχώρηση.....

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι,
λίγο πριν αφήσουμε την πόλη των Αθηνών θα θέλαμε να συστηθούμε...Είμαστε οι αυγουλόφατσες ή μάλλον γίναμε οι αυγουλόφατσες από τα χέρια μια περίεργης τύπισσας που είχαμε την ατυχία να πέσουμε πάνω της.
Εμείς είμαστε αυγουλάκια από Papier mache, έτοιμα να φιλοξενήσουμε στην κοιλίτσα μας, καραμέλες και σοκολατένια αυγά για το Πάσχα....


η τύπισσα όμως αποφάσισε να μας κάνει φατσούλες για να μπορούμε λέει να είμαστε μέσα στο σπίτι όλο το χρόνο, μια και στις κοιλίτσες μας θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν, διάφορα πράγματα όπως κοσμήματα μικρών δεσποινίδων, συνδετήρες ή άλλα γραφικά, ακόμα και ότι ψιλά περισσεύουν (που τέτοιο πράγμα... αλλά λέμε τώρα)!!!!

Ας αρχίσουμε όμως τις συστάσεις, είμαστε

Η Αγάπη και ο Έρωτας.... μια και ημερομηνία δημιουργίας μας ήταν η 14η Φεβρουαρίου.....

Η Τζόγια και ο Τζανέτος,  Κεφαλλονίτες  αριστοκράτες....  

που δεν πάμε πουθενά χωρίς την καμαριέρα μας την Σερένα και τον μπάτλερ τον Γεράσιμο!!!


Μαζί μας θα πάρουμε και το σκυλάκι μας την Κιάρα.....

και θα φτάσουμε σε ένα όμορφο μέρος που αν ακούσαμε καλά λέγετε Βέροια...Στο μέρος αυτό θα φτάσουμε ταχυδρομικώς μέσα σε μία χάρτινη κούτα, η οποία μάλλον είναι αρκετά μεγάλη γιατί μέσα σε αυτήν η τύπισσα θα βάλει και ένα κασπό για να βάλουν λέει τα Πασχαλινά Αυγά...


μα και μία κοτοοικογένεια...... 
μάλλον συγγενείς μας θα είναι αν και όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι φτιαγμένα από πηλό!!!

Και πάνω που λέγαμε ότι η κούτα θα κλείσει, να και τα αυγά της Δήμητρας.....
Μέχρι εδώ όμως, η κούτα κλείνει..... είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση, άλλοι δεν χωράνε άντε γιατί θα σκάσουμε μέχρι να φτάσουμε!!!!Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Κάποτε ήμουν κολοκύθα.....

Καλημέρα σας,

Θέλετε να γνωριστούμε?????
Εγώ λοιπόν κάποτε ήμουν κολοκύθα... και για να λέμε και όλη την αλήθεια δεν ήμουν μόνη μου, είχα και μία δίδυμη αδελφή, η οποία όμως πριν από λίγες μέρες αυτοκτόνησε, βαρέθηκε η έρημη να είναι κλεισμένη μέσα στην σκοτεινή αποθήκη.  

Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Αλεξανδρούπολη, και ζήσαμε εκεί μέχρι που η κυρία αυτού του σπιτιού αποφάσισε πως θέλει να μας αποκτήσει.

Κλεισμένες μέσα σε ένα χάρτινο κουτί φτάσαμε στην Αθήνα, και εκεί που λέγαμε πως η τύχη μας θα είναι καλή..... πεταχτήκαμε στην αποθήκη και ξεχαστήκαμε!!! Φωνάζαμε οι καημένες αλλά κανένας δεν ερχόταν να μας ελευθερώσει....  
έβλεπα την αδελφούλα μου να μαραζώνει και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, υπομονή της έλεγα θα σταματήσει να τριγυρίζει η κυρία... θα μας θυμηθεί ή μάλλον θα μας χρειαστεί και θα έρθει να μας πάρει. 
Και όλα αυτά μέχρι πριν από λίγες μέρες....  ένα πρωί ξύπνησα και κατάλαβα πως πια ήμουν μόνη μου, η αδελφούλα μου είχε φύγει από την ζωή, τι ειρωνεία  την ίδια μέρα η πόρτα άνοιξε και η κυρία μπήκε στην αποθήκη.....
Ξαφνικά βρέθηκα σε έναν χώρο φωτεινό....  γεμάτο μολύβια, πινέλα, χρώματα, βερνίκια και άλλα τέτοια περίεργα, η κυρία με κράταγε στα χέρια της και προσπαθούσε να με μεταμορφώσει βάζοντας επάνω μου ότι  έβρισκε μπροστά της.....

και μετά από πολλές ώρες, με ακούμπησε πάνω σε έναν καθρέφτη και άρχισε να με γυρίζει δεξιά και αριστερά και να με βγάζει φωτογραφίες, και εγώ τότε ανακάλυψα ότι δεν ήμουν μια κολοκύθα... με τόσα χρώματα δεν ξέρω να σας πω τι ακριβώς είμαι, μπορεί να είμαι πάπια....
όμως δεν θα κάτσω να το ψάξω, τώρα που η κυρία πήγε στον υπολογιστή της  φεύγω γιατί ποτέ δεν ξέρεις.... αυτή μπορεί να με βάλει σε κανένα κουτί και να με ταχυδρομήσει!!!!!  
Ευχαριστώ που κάτσατε και διαβάσατε την ιστορία μου,
Με εκτίμηση
Η πάλε ποτέ κολοκύθα

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Βρες χρόνο για όνειρα,


αυτά θα τραβήξουν το όχημα σου ως τ΄αστέρια...Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρα σου, 
είναι πολύ σύντομη η μέρα για να΄σαι εγωιστής....

Βρες χρόνο να γελάς,
αυτό είναι η μουσική της ψυχής....

Βρες χρόνο να είσαι παιδί
για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος.....

                                                                       Γ.ΡίτσοςΤρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Τραγουδώντας....... οι ώρες, οι μέρες, τα χρόνια περνάνεΤο ρολόι, που χτυπούσε ρυθμικά
χρόνια τώρα στη γωνιά
δίπλα από την εκκλησιά σταμάτησε.
Το ρολόι, που χτυπούσε ρυθμικά
και σχολάγαν τα παιδιά
στις εφτά και στις εννιά σταμάτησε.....

Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού
στάθηκε στην ώρα του αποχωρισμού.
Είχε βασιλέψει και με φίλαγες
κοίταζες τα τρένα και δε μίλαγες.....

Τα χρόνια περνάνε κι οι νύχτες γυρνάνε
να καίει η φωτιά στην καρδιά,
να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη
να μείνουμε πάντα παιδιά,
για κάθε ρυτίδα φυτέψτε ελπίδα
και δώστε καρδιά στην καρδιά,
να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη
να μείνουμε πάντα παιδιά.....Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Έλα κάτσε......


πάρε το ξύλινο σκαμνάκι και κάτσε...


κάτσε θα σου πω ένα παραμύθι....

"Μια φορά και ένα καιρό, σε μια μικρή πόλη  ζούσε ένα κοριτσάκι που αγαπούσε πολύ τα λουλούδια. 
Τον χειμώνα ήταν πάντα μελαγχολικό γιατί με την βροχή και το κρύο δεν μπορούσε να βγει έξω.
Όταν όμως ερχόταν η άνοιξη... τα σύννεφα έφευγαν σιγά - σιγά και ο ήλιος άρχιζε να λάμπει, το κοριτσάκι ήταν ευτυχισμένο, ευτυχισμένο γιατί μπορούσε να βγει στους αγρούς και να μαζέψει λουλούδια....."Έλα κάτσε μην φεύγεις, πάρε το ξύλινο σκαμνάκι και κάτσε.....

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Και τι κουτί... κουτί!!!

Έτσι ξεκινούσε πριν πολλά χρόνια ο τίτλος μιας διαφήμισης γνωστής μπύρας.... ήταν η εποχή που η μπύρα άλλαξε συσκευασία και από το μπουκάλι μπήκε στο μεταλλικό κουτάκι!!!

Σήμερα όμως το θέμα μου δεν είναι ένα καινούργιο μεταλλικό κουτί για μπύρα, αλλά ένα ξύλινο κουτί, που πάνω του στρογγυλοκάθισε με μεγάλη άνεση  μια προκομμένη αρκουδίτσα (σχέδιο από το Pinterest) που ξεκίνησε να φτιάχνει ένα όμορφο πάτσγουορκ παπλωματάκι..... 
και φυσικά στο εσωτερικό του είναι έτοιμο να φιλοξενήσει  είδη ραπτικής....
έτσι για να μπει μια τάξη!!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...